Skip to content

WTBtalent

ett talanglöst liv

Isaac Asimovs ‘I, Robot’

Efter att ha läst 124 sidor (drygt en fjärdedel av boken) kan jag konstatera att jag inte kan göra en jämförelse mellan boken och filmen. Mestadels för att inget av det som tagits upp i boken finns med i filmen, förutom Asimovs tre välkända robotlagar. Vad jag kan konstatera däremot är att boken är fruktansvärt bra, trots att jag läser den på svenska. Det är spännande, tänkvärt och fascinerande. Det lär nog bli mer Asimov efter Jag, Robot.


After having read 124 pages of Asimov’s ‘I, Robot’, comparing the book to the movie remains impossible. Mostly because nothing of the book so far was in the movie. But I can quite firmly say that I will read more of Asimov’s work if I, Robot continues to be this good!

Annonser

Taggar:, ,

%d bloggare gillar detta: